Zajęcia poświęcone będą teorii modernizacji refleksyjnej. Koncepcję tą można interpretować jako alternatywną wobec postmodernizmu wizję współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Głównymi wyznacznikami modernizacji refleksyjnej są skutki koncepcji i trendów zapoczątkowanych przez modernizację prostą (np. idea uprzemysłowienia bezkrytycznie przyjmowana jako pewnik w modernizacji prostej skutkuje zanieczyszczeniem środowiska, z którym uporać się musi modernizacja refleksyjna).

Kurs poświęcony badaniu oprogramowania

Zajęcia poswiecone teorii i metodologii badania sieci