Etnologia, III rok

prowadzący: dr hab. Katarzyna Smyk

rok akad. 2014/2015

Specjalizacja Zarządzanie w kulturze

w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

rok akademicki 2014/2015

Kurs służy pomocą studentom w napisaniu pracy zaliczeniowej
- Strategii rozwoju wybranej instytucji kultury do roku 2020.